Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo ĐTCK: Phú Yên: Thu ngân sách năm 2019 ước đạt 6.500 tỷ đồng

Dự kiến thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ đạt 6.500 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu năm 2020 thu ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thoi-su/phu-yen-thu-ngan-sach-nam-2019-uoc-dat-6500-ty-dong-302960.html

UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị góp ý, thông qua dự thảo các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; ký kết biên bản thống nhất giữa các cơ quan, công bố quy trình các bước triển khai thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến, thông qua 28 dự thảo báo cáo để trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; Báo cáo công tác năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện một số công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh…

Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, tổng sản phẩm GRDP toàn tỉnh ước tăng 8,32%. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 6.500 tỷ đồng, đạt 118,2% dự toán tỉnh, tăng trên 42%. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 11.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 19.164 tỷ đồng.

Năm 2020, Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng GRDP đạt 8,35%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD; tổng thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 22.300 tỷ đồng. Tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 65%.

Để thực hiện mục tiêu trên, đại diện các sở, ngành, địa phương đã cùng nhau ký kết biên bản thống nhất và công bố quy trình các bước triển khai thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng xây dựng một bộ hồ sơ mẫu đầy đủ các quy trình, thủ tục từ khi dự án được cấp chủ trương đầu tư đến khi khởi công đối với dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư; đồng thời niêm yết công khai và đăng tải nội dung quy trình trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin và thuận lợi trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trên cơ sở tiếp thu những góp ý, thống nhất của các đại biểu tại hội nghị để trình lên Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Đối với việc ký kết biên bản thống nhất quy trình các bước triển khai thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan để kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tìm kiếm:✨

  • GRDP, UBND tỉnh Phú Yên, Thu ngân sách, Tổng thu ngân sách, Phạm Đại Dương, Phú Yên, Tổng chi ngân sách, Tổng sản phẩm, Biên bản, Tổng vốn đầu tư, Hội đồng nhân dân, Dự thảo, Tổng kim ngạch, Kỳ họp, Trình lên, Cơ quan chuyên môn, Góp ý, Ký kết, Nhà đầu tư, Thực hiện kế hoạch