Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Báo GD&TĐ: Phú Yên: Yêu cầu trường chấn chỉnh sau kiểm tra đầu năm

Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tại 8 cơ sở giáo dục, gồm 2 trường THPT, 2 trường THCS và 4 trường tiểu học.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phu-yen-yeu-cau-truong-chan-chinh-sau-kiem-tra-dau-nam-4044535-v.html

Ảnh minh họa/internet

Qua kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT cho biết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh và khắc phục một số nội dung sau:

Việc tiếp nhận học sinh chuyển trường, cần thực hiện đúng quy trình hướng dẫn theo Công văn số 321/SGDĐT-GDTrH ngày 20/6/2014 của Sở GD&ĐT về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các cơ sở giáo dục và các trường trung học trực thuộc Sở GD&ĐT. Hồ sơ chuyển trường phải được lưu trữ đầy đủ.

Việc thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách trong nhà trường phải thực hiện đúng theo Chỉ thị 138/CT-BGDĐT. Riêng các trường trung học phải thực hiện đúng theo Công văn số 1040/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thiết lập, quản lý và sử dụng các loại hồ sơ chuyên môn trong các trường trung học.

Tuyệt đối không được tự ý thiết lập thêm một số loại hồ sơ, sổ sách trái với quy định tại Điều lệ trường học (theo từng cấp học).

Việc tổ chức dạy thêm - học thêm phải chấp hành nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT. Lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Tăng cường công tác quản lý thu - chi, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học; tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa của Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu trái quy định.

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 678/SGDĐT-TTr của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Các trường THPT, phòng GD&ĐT khẩn trương thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong hoạt động GD-ĐT của đơn vị theo Thông báo số 310/TB- SGDĐT của Sở GD&ĐT. Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong hoạt động giáo dục của nhà trường và xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • Sở GD, Phòng GD, Dạy thêm, Phú Yên, GD-ĐT, Sổ sách, Chấn chỉnh, Trung học, Học thêm, Đường dây nóng, Lạm thu, Đoàn kiểm tra, Bộ GD, Trường tiểu học, Thực hiện đúng, Trung học cơ sở, Giáo dục, Trường học, Nhà trường, Danh nghĩa