Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Phát hiện vụ phá rừng ở Hòn Đác, Phú Yên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phat-hien-vu-pha-rung-o-hon-dac-phu-yen

Tìm kiếm:✨

  • Hòn Đác, Phá rừng, Phú Yên, Phát hiện