Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Bãi biển thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngập rác sau mưa

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bai-bien-thanh-pho-tuy-hoa-tinh-phu-yen-ngap-rac-sau-mua

Tìm kiếm:✨

  • Tuy Hòa, Phú Yên, Bãi biển, Rác, Ngập, Mưa