Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Đình chỉ công tác Chánh Văn phòng UBND và HĐND huyện Tuy An, Phú Yên

Chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã ký Quyết định đình chỉ công tác đối với Chánh Văn phòng UBND và HĐND huyện Tuy An để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc chậm triển khai công văn quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/dinh-chi-cong-tac-chanh-van-phong-ubnd-va-hdnd-huyen-tuy-an-phu-yen-20191005114636694.htm

Cụ thể, tại Quyết định số 5937/QĐ-UBND do ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An ký ngày 4/10/2019 nêu rõ: Đình chỉ công tác, thôi điều hành công việc đối với ông Bùi Viết Huy, Chánh Văn phòng UBND và HĐND trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày 7/10/2019 đến hết ngày 15/10/2019 để xem xét làm rõ trách nhiệm.

Trong thời gian ông Bùi Viết Huy bị đình chỉ công tác, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chánh Văn phòng UBND và HĐND huyện Tuy An được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc của đơn vị.

Việc ông Bùi Viết Huy bị đình chỉ công tác được căn cứ theo: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã và các chức danh lãnh đạo quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Phú Yên quản lý được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; căn cứ theo quy chế làm việc của Huyện ủy Tuy An khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tuy An tại cuộc họp sáng 4/10/2019 làm rõ trách nhiệm triển khai chậm Công văn số: 4376/UBND-ĐTXD ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án cứu hộ cứu nạn tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa.

Xuân Triệu (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Tuy An, Công văn số, XVII, UBND tỉnh Phú Yên, Tuy An, Nguyễn Minh Quang, Sơn Hòa, Phú Yên, Quyết toán, Chánh văn phòng, Bùi Văn Thành, Phân cấp quản lý, Tái định cư, Đình chỉ, QUYẾT ĐỊNH SỐ, Cơ quan hành chính, Bồi thường, Cấp xã, Công văn, Cuộc họp