Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo Tiền Phong: Điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Bạn đọc Trương Minh Sang (Phú Yên) hỏi: Tôi là công chức, làm việc được 30 năm, đóng BHXH đầy đủ từ năm 1986 đến nay, hệ số lương hiện hưởng là 5,28. Nay, tôi bị bệnh hở van tim 3/4 nên muốn nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, tôi cần có điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dieu-kien-gi-de-duoc-nghi-huu-truoc-tuoi-1471384.tpo

Trả lời:

Trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, nữ là 55 tuổi.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, theo Điều 16 Thông tư 59/2015 ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: “Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời, cụ thể: Từ năm 2019, từ đủ 54 tuổi với nam và 49 tuổi với nữ; Từ 2020 trở đi, từ đủ 55 tuổi với nam và 50 tuổi với nữ.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành”.

Đề nghị ông đối chiếu theo quy định và liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để căn cứ hồ sơ tính toán cụ thể và trả lời.

Chuyên gia Ánh Đào

Tìm kiếm:✨

  • Trương Minh Sang, Trước tuổi, Hở van tim, Bộ LĐ-TB, Luật BHXH, Bảo hiểm xã hội, Điều kiện lao động, Nghỉ hưu, Hướng dẫn thi hành, Hệ số, Nặng nhọc, Lương hưu, Phú Yên, Suy giảm, Đối chiếu, Trở đi, Nghỉ việc, Công chức, Có điều kiện, Thấp hơn