Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Báo Thanh Tra: Cưỡng chế tài khoản ngân hàng hai hợp tác xã nợ thuế

Chi cục Thuế huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của hai hợp tác xã (HTX) để thu hồi tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/cuong-che-tai-khoan-ngan-hang-hai-hop-tac-xa-no-thue_t114c1068n155910

Cụ thể, hai HTX vừa bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng là HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Thịnh (thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh), với số tiền bị cưỡng chế hơn 267,3 triệu đồng và HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Sơn Thành Tây (thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây), với số tiền bị cưỡng chế hơn 38,2 triệu đồng.

Quyết định của Chi cục Thuế huyện Tây Hòa được gửi đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Tây Hòa với yêu cầu ngân hàng phong tỏa và trích tiền từ tài khoản của hai HTX nợ thuế nêu trên để thực hiện thu nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách, quyết định có hiệu lực từ ngày 23/10 - 21/11/2019.

Ngoài việc thực hiện biện pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi tiền thuế nợ đọng, Chi cục Thuế huyện Tây Hòa cũng vừa đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch - Đầu tư) phối hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Tư nhân Kim Thành (thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong). Nguyên nhân là do doanh nghiệp này nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, thuộc trường hợp bị cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Văn Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Phong, Tài khoản ngân hàng, Tiền phạt, Sở Kế hoạch, Cưỡng chế, Hợp tác xã, Nợ đọng, Phú Yên, Nợ, Thuế, Nộp thuế, Thu hồi, Nộp, Phong tỏa, Giấy chứng nhận, Chi nhánh, Chậm