Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Nâng cao kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu cho các tỉnh, thành phố miền Trung

Ngày 4-10, tại TP Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và kỹ năng ứng phó với BĐKH cho 150 lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-ky-nang-ung-pho-bien-doi-khi-hau-cho-cac-tinh-thanh-pho-mien-trung-592762

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định rằng, trong thời gian qua, các tỉnh, thành miền Trung đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các giải pháp để thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, việc triển khai các công tác nhìn chung còn bị động, rời rạc và mang tính đơn lẻ và ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc ứng phó với BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch còn lúng túng, chưa đi vào thực chất, nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là sự phối hợp tham gia của cộng đồng.

Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Tham gia hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã giới thiệu những thông tin cập nhật mới nhất về BĐKH, cũng như các chính sách pháp luật, chiến lược của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH; lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch phát triển… Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận về vai trò của cán bộ quản lý và cộng đồng trong việc ứng phó với BĐKH, từng bước đề xuất xây dựng các hoạt động ứng phó BĐKH cho địa phương mình. Đây là cơ hội để các đại biểu đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao trách nhiệm của các cán bộ quản lý và cộng đồng trong việc cùng tham gia hành động thích ứng với BĐKH.

Tin, ảnh: NGÂN KIM

Tìm kiếm:✨

  • BĐKH, Cục Biến đổi khí hậu, Ngân Kim, Biến đổi khí hậu, Bộ tài nguyên và môi trường, Thích ứng, Ứng phó, Miền trung, Rời rạc, Đơn lẻ, Phú Yên, Quy hoạch phát triển, Quảng Bình, Bị động, Tập huấn, Kỹ năng, Lồng ghép, Lúng túng, Ngắn hạn, Đại biểu