Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Báo Công Thương: Phú Yên: Xây dựng thí điểm mô hình giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP

Đó là một trong những nội dung chính trong Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/phu-yen-xay-dung-thi-diem-mo-hinh-gioi-thieu-trung-bay-va-ban-san-pham-ocop-127071.html

Theo mục tiêu của đề án, có ít nhất 20 sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương được lựa chọn hoàn thiện hoặc nâng cấp; ít nhất 5 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh; triển khai xây dựng và phát triển các làng văn hóa du lịch; tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Cá ngừ đại dương là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Phú Yên

Đồng thời củng cố ít nhất 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...) và phát triển mới ít nhất 15 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) tham gia chương trình OCOP. Đào tạo, tập huấn 100% cán bộ các cấp; đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP là tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành thực hiện Chương trình OCOP ở các cấp; tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chương trình OCOP trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hình thức, để các tầng lớp xã hội, cán bộ và người dân thấy được giá trị, lợi ích kinh tế khi thực hiện Chương trình OCOP; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp; bồi dưỡng phát triển ý tưởng sáng tạo sản phẩm, quản lý sản xuất, marketing cho đội ngũ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất.

Bên cạnh đó, lựa chọn một số sản phẩm đặc trưng hiện có để tiếp tục hoàn thiện việc đăng ký nhãn hiệu, chất lượng hàng hóa; truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời xây dựng thí điểm mô hình giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP đặt tại khu vực trung tâm, đông dân cư trên địa bàn TP. Tuy Hòa.

Bảo Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • OCOP, Chương trình OCOP, UBND tỉnh Phú Yên, Đăng ký nhãn hiệu, Phú Yên, Hợp tác xã, Thí điểm, Làng văn hóa, Chủ hộ, Lớp đào tạo, Trưng bày, Tuy Hòa, Cá ngừ, Truy xuất, Tập huấn, Kiện toàn, Đề án, Thế mạnh, Đa dạng hóa, Mô hình