Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm

PHÚ YÊN- Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lớp tập huấn kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm dành cho các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống, đầu bếp các nhà hàng, quán ăn đủ điều kiện đón khách du lịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/150_213659_kinh-doanh-dich-vu-an-uong-co-trach-nhiem.aspx

PHÚ YÊN- Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lớp tập huấn kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm dành cho các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống, đầu bếp các nhà hàng, quán ăn đủ điều kiện đón khách du lịch.

Các học viên tham gia lớp học được trang bị những kiến thức chung về lĩnh vực kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch có trách nhiệm; trang bị kiến thức và kỹ năng về cách quản lý các nguồn tài nguyên hiệu quả; tìm nguồn cung ứng thực phẩm có trách nhiệm; chăm sóc khách hàng và cộng đồng.

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển bền vững trong kinh doanh dịch vụ ăn uống; nắm rõ và thực hiện các quy định trách nhiệm môi trường trong kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động thực tiễn sử dụng ít năng lượng, sử dụng nước đúng mực và giảm thiểu chất thải; hiểu được tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng và cung cấp thực phẩm và các sản phẩm ăn uống bền vững; cách thực hiện trách nhiệm xã hội trong kinh doanh dịch vụ ăn uống...

P.Y

Tìm kiếm:✨

  • Cơ sở kinh doanh, Đầu bếp, Quán ăn, Phú Yên, Đúng mực, Nguồn tài nguyên, Chăm sóc khách hàng, Học viên, Tập huấn, Ăn uống, Cung ứng, Chất thải, Đủ điều kiện, Tầm quan trọng, Nhà hàng, Lớp học, Phát triển bền vững, Du khách, Giảm thiểu, Kiến thức