Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Báo TNMT: UBND tỉnh Phú Yên ra 'tối hậu thư' chấm dứt tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại núi Cây Trâm, Gò Vông

Sau loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại núi Cây Trâm, núi Gò Vông, thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa của Báo Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh Phú Yên ra công văn số 4489 ngày 28/8/2019, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản tại khu vực trên và kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/phu-yen-ubnd-tinh-phu-yen-ra-toi-hau-thu-cham-dut-tinh-trang-khai-thac-dat-da-che-vien-khong-phep-tai-nui-cay-tram-go-vong-1273777.html

Khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông, thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông

Ngày 24/7/2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Phú Yên: Tan hoang núi Cây Trâm, Gò Vông”, tiếp đến ngày 8/8/2019 có bài “Phú Yên: UBND tỉnh chỉ đạo về vụ khai thác đá, đất tại núi Cây Trâm, Gò Vông” phản ánh tình trạng hoạt động khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông, thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Trước phản ánh của báo chí, người dân và doanh nghiệp,UBND tỉnh Phú Yên có ý kiến chỉ đạo giao UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép trên địa bàn huyện Đông Hòa. Trường hợp vẫn còn tiếp diễn tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông nói riêng và khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn nói chung thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai thác đất tại núi Cây Trâm, Gò Vông tan hoang

Kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông trong việc để xảy ra tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Sở TN&MT trong tháng 9/2019. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Hòa Xuân Đông tăng cường công tác quản lý, có biện pháp bảo vệ và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn xã nói chung và đất, đá chẻ viên không phép tại khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông thôn Phú Khê 1 nói riêng.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình cải tạo đất khu vực đất quốc phòng tại thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. Trường hợp vẫn còn tiếp diễn tình trạng khai thác đất, đá chẻ viên không phép tại khu vực đất quốc phòng núi Gò Vông thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai thác đá chẻ viên tại núi Cây Trâm, Gò Vông

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với UBND huyện Đông Hòa kiểm tra việc khai thác đất, đá chẻ viên trên địa bàn huyện Đông Hòa nói chung và khu vực núi Cây Trâm, núi Gò Vông thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông nói riêng.

Giao Sở TN&MT thường xuyên phối hợp với UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của bà Nguyễn Thị Thửng (chủ doanh nghiệp Công ty CP Đầu tư XDCT và DVTM Tư Thửng mà Báo TN&MT đề cập trong bài “Phú Yên: Tan hoang núi Cây Trâm, Gò Vông”). Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/9/2019. Đồng thời, có văn bản thông tin lại cho Báo TN&MT về nội dung bài báo “Phú Yên: Tan hoang núi Cây Trâm, Gò Vông” đăng ngày 24/7/2019.

Mỹ Bình

Tìm kiếm:✨

  • UBND xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Đông, UBND huyện Đông Hòa, UBND tỉnh Phú Yên, Chẻ, Báo TN&MT, Đông Hòa, Tối hậu thư, Sở TN&MT, Tan hoang, Khoáng sản, Phú Yên, Bộ chỉ huy, Kiểm điểm, Tiếp diễn, Chấm dứt, Chủ doanh nghiệp, Nghiêm, Ban cán sự đảng, Khai thác