Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Báo Tài Chính: Số liệu sản xuất lâm nghiệp trong 8 tháng năm 2019

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 148,8 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/so-lieu-san-xuat-lam-nghiep-trong-8-thang-nam-2019-312505.html

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong tháng 8, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 25 nghìn ha, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,1 triệu cây, giảm 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.434 nghìn m3, tăng 4,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,9%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Quảng Ngãi đạt 141,4 nghìn m3, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018; Quảng Nam đạt 110 nghìn m3, tăng 10%; Nghệ An đạt 108,3 nghìn m3, tăng 22,9%; Quảng Trị đạt 84,1 nghìn m3, tăng 10,7%.

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 148,8 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 47,9 triệu cây, giảm 2,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.934 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 12,2 triệu ste, giảm 1,9%.

Trong tháng 8/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 480,7 ha, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là do cháy rừng với 435,1 ha, gấp 24,1 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 45,6 ha, giảm 12,4%. Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 178,2 ha, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ngãi 93,3 ha; Bình Định 86,6 ha (cùng kỳ năm trước, Quảng Ngãi và Bình Định không xảy ra vụ cháy rừng nào).

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 2.281,5 ha, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.890,3 ha, gấp 4,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 391,2 ha, giảm 7,2%.

Tìm kiếm:✨

  • Rừng trồng, Lâm nghiệp, Chặt phá, Cháy rừng, Phân tán, Rừng, Quảng Ngãi, Sản lượng, Cùng kỳ, Bình Định, Số liệu, Gỗ, Ước tính, Phú Yên, Quảng Trị, Cháy, Diện tích, Khai thác, Tháng 8, Thiệt hại