Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Báo Nhân Dân: Phú Yên tập trung phát triển công nghệ thông tin

* Trà Vinh chú trọng giảm nghèo bền vữngViệc tập trung đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả công tác điều hành, thông tin tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên. Ðến nay, tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, thư điện tử, họp trực tuyến tại 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41441702-phu-yen-tap-trung-phat-trien-cong-nghe-thong-tin.html

100% cổng thông tin điện tử cấp huyện được triển khai, cập nhật xử lý hồ sơ của người dân đạt 95%. Song song với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin truyền thông trong việc hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh đặc biệt quan tâm đến an ninh thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp cơ sở. Ðể khắc phục khó khăn, vướng mắc, thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng chính sách thu hút, phát triển các doanh nghiệp công nghệ địa phương, đưa công nghệ đến từng "ngõ ngách" của đời sống xã hội. Ðồng thời, quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các đơn vị doanh nghiệp viễn thông thi công cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở dữ liệu, quản lý an ninh mạng qua việc xây dựng hệ thống giám sát… Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tỉnh nghiên cứu triển khai đề án chuyển đổi số, ứng dụng các mô hình hiệu quả về công nghệ thông tin; quan tâm đào tạo cán bộ, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật làm chủ công nghệ.

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh chú trọng triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm 1,5% hộ nghèo (tương đương hơn 4.000 hộ), trong đó, số hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm 3% (tương đương 2.683 hộ) và hộ cận nghèo giảm 1,5% (tương đương 4.137 hộ).

Ðể thực hiện, tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành giáo dục khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và vận động các nguồn lực hỗ trợ con em các hộ nghèo được đi học, không để tình trạng bỏ học giữa chừng; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí theo quy định; phối hợp các cơ sở dạy nghề, xây dựng kế hoạch dạy nghề gắn với mục tiêu của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bảo đảm có việc làm sau đào tạo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay, vận động xã hội hóa việc xây nhà ở cho hộ nghèo khó khăn, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho hộ dân nông thôn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy
ý chí tự vươn lên thoát nghèo, tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Thương binh và Xã hội, Sở Lao Động, Phú Yên, Giảm nghèo, Trà Vinh, Dạy nghề, Hộ nghèo, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khmer, Bền, ICT, Doanh nghiệp viễn thông, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Vươn lên, Ngõ ngách, Ỷ lại, Công nghệ thông tin, Xuất khẩu lao động, Người nghèo, Cấp tỉnh