Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Báo Người Lao Động : Chủ động tương tác với đoàn viên qua mạng xã hội

Tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN, khu công nghệ cao các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân khu vực ngoài nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/chu-dong-tuong-tac-voi-doan-vien-qua-mang-xa-hoi-20190923202849317.htm

Góp ý tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng song song với các hình thức phổ biến truyền thống (loa phát thanh, tờ rơi, cẩm nang), để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp CĐ cần tận dụng, khai thác hiệu quả internet và mạng xã hội. Việc định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội phải mang tính chủ động, đáp ứng nhu cầu của số đông đoàn viên và người lao động (NLĐ); tăng cường tương tác với đoàn viên, NLĐ thông qua hình thức như bình chọn, đăng tin - bài, giao lưu trực tuyến.

Nhiều ý kiến góp ý ngoài đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên và NLĐ dễ tiếp thu, để dẫn dắt và lan tỏa thông tin, công tác tuyên giáo CĐ phải phản ứng nhanh và hiệu quả đối với các sự kiện liên quan mật thiết đến đời sống đoàn viên và NLĐ.

Tìm kiếm:✨

  • NLĐ, KCX-KCN, Người lao động, Công đoàn, Khu công nghệ cao, Tam Kỳ, Qua mạng, Đoàn viên, Cẩm nang, Đăng tin, Tương tác, Tờ rơi, Mật thiết, Phú Yên, Tuyên giáo, Quảng Ngãi, Phát thanh, Bình Định, Góp ý, Quảng Nam