Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Báo DĐDN: UBKT Tỉnh ủy Phú Yên: 'Không chỉ đạo chính quyền dừng dự án của doanh nghiệp'

Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ nêu những mặt tích cực và hạn chế của chính quyền chứ không kết luận đúng, sai, không chỉ đạo hay tạo áp lực để chính quyền dừng dự án của doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/tinh-uy-phu-yen-khang-dinh-khong-chi-dao-chinh-quyen-dung-du-an-cua-doanh-nghiep-157042.html

Đó là khẳng định của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên với PV Báo DĐDN, liên quan tới Kết luận số 298-KL/TU ngày 25/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Thông báo số 1570/TB-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc “tạm dừng thi công triển khai dự án Trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn của Công ty Phú Khánh Việt”.

Dù không có lý do chính đáng để "bắt lỗi" doanh nghiệp, thế nhưng, chính quyền tỉnh Phú Yên vẫn ra thông báo tạm dừng triển khai dự án, đẩy doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, đang là tâm điểm của dư luận

Tỉnh ủy không chỉ đạo chính quyền tạm dừng dự án...

Như DĐDN đã thông tin ở kỳ trước, mặc dù Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Phú Khánh Việt (Công ty Phú Khánh Việt) không vi phạm bất cứ điều gì liên quan tới việc triển khai dự án Trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt, tại địa chỉ số 80 Nguyễn Huệ, phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, tại Thông báo số 1570/TB-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thành phố Tuy Hòa lại “tạm dừng thi công triển khai dự án Trung tâm thương mại, giải trí, nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt” là vấn đề hết sức khó hiểu.

Đáng chú ý, dù không có lý do chính đáng để "bắt lỗi" doanh nghiệp, nhưng chính quyền tỉnh Phú Yên vẫn ra thông báo tạm dừng triển khai dự án, đẩy doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, đang là tâm điểm của dư luận.

Liên quan tới thông tin cơ sở pháp lý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Kết luận số 298-KL/TU ngày 25/4/2019, chỉ đạo các cơ quan ban ngành nghiêm túc thực hiện kết luận nêu trên (yêu cầu dừng triển khai dự án của doanh nghiệp thể hiện trong nội dung tại các văn bản của chính quyền tỉnh Phú Yên đã ban hành).

Ngày 29/8/2019, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên chính thức có văn bản số 4842/CV-VPTU về truyền đạt ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giao UBKT Tỉnh ủy làm việc với PV Báo DĐDN liên quan tới các nội dung nêu trên.

Theo đó, trao đổi với DĐDN, đại diện UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, khẳng định: "Căn cứ theo Điều 30 tại Quyết định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 07 năm 2016. Tỉnh ủy Phú Yên đã tiến hành kiểm tra, giám sát những chức năng lãnh đạo của Đảng. Và theo quy định thì tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Và tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Do đó, việc kiểm tra của Đảng là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Đề nghị truy cứu trách nhiệm...

Liên quan tới Kết luận số 298-KL/TU ngày 25/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, UBKT tỉnh ủy Phú Yên khẳng địnnh: “Báo cáo đề xuất của UBKT Tỉnh ủy chỉ nêu những mặt tích cực và hạn chế của chính quyền chứ không kết luận đúng, sai, không chỉ đạo hay tạo áp lực để chính quyền ra thông báo dừng dự án của doanh nghiệp. Do đó, việc chính quyền cho rằng Kết luận 298 là áp lực khiến UBND tỉnh Phú Yên phải ra thông báo tạm dừng dự án của Công ty Phú Khánh Việt là không đúng và không đầy đủ”.

Ngày 29/8/2019, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên chính thức có văn bản số 4842/CV-VPTU về việc truyền đạt ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với PV Báo DĐDN

Theo đại diện UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, quan điểm của Tỉnh là luôn luôn đón chào các nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Phú Yên chưa gây cản trở hay phiền hà cho doanh nghiệp. Và Ban thường vụ Tỉnh ủy không can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, vì vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính quyền. Nhiệm vụ của UBND tỉnh trong việc lãnh đạo các sở ngành, có liên quan công tác đầu tư, các doanh nghiệp. Thường vụ “không dài tay tới hoạt động của doanh nghiệp”, mà chỉ chỉ đạo chính quyền kiểm tra các cơ quan chuyên môn.

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên khẳng định thêm một lần nữa là: Báo cáo của UBKT là trao đổi nhiều vấn đề, nhiều vụ việc, trong đó có một phần liên quan tới dự án của Công ty Phú Khánh Việt. Và kết luận của Ban thường vụ dựa trên cơ sở ý kiến và trình rồi mới ra Kết luận 298-KL/TU. Việc chính quyền ra thông báo, và gây thiệt hại cho doanh nghiệp thuộc về trách nhiệm của bên chính quyền. Do đó, đề nghị DĐDN tìm hiểu bên UBND tỉnh Phú Yên để có cơ sở truy cứu trách nhiệm...

"Và rất mong VCCI cũng như báo DĐDN tiếp tục hỗ trợ địa phương, đồng hành cùng Phú Yên để cùng nhau phát triển" – đại diện UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hương Giang - Duy Long

Tìm kiếm:✨

  • UBKT, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, Công ty Phú Khánh Việt, DĐDN, Báo DĐDN, UBND thành phố Tuy Hòa, Khách sạn Phú Khánh Việt, Tỉnh ủy Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên, Truy cứu trách nhiệm, Bắt lỗi, Tỉnh ủy, Phú Yên, Ban thường vụ, Đảng viên, Trung tâm thương mại, Truyền đạt, Tiến hành công tác, Cương lĩnh, Phá sản