Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Phú Yên: Đổi thay ở buôn Quang Dù

Năm 2015, buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) hoàn thành Chương trình 135, không còn là buôn đặc biệt khó khăn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/phu-yen-doi-thay-o-buon-quang-du-tintuc446688

5 năm qua, người dân trong buôn luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nên đời sống ngày càng ổn định. Buôn Quang Dù có 84 hộ với 64 hộ đồng bào Ê Đê. Năm 2014, buôn có tới 50% hộ nghèo, hiện nay số hộ nghèo chỉ chiếm 10,7%.

Đặc biệt, ý thức cộng đồng được nâng lên, phong trào “lá lành đùm lá rách” cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Buôn duy trì Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 6,4 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 1 triệu đồng và ủng hộ thanh niên nhập ngũ hơn 4,3 triệu đồng. Bà con sẵn sàng đóng góp 12 triệu đồng làm đường vào nghĩa trang...

M. Duyên

Tìm kiếm:✨

  • Quang Dù, Đức Bình Tây, Chương trình 135, Quỹ Đền, Quỹ Vì người nghèo, Sông Hinh, Đổi thay, Người Ê Đê, Phú Yên, Nhập ngũ, Ơn, Làm đường, Hộ nghèo, Nghĩa địa, Rách, Đáp, Nâng lên, Hưởng ứng, Nhiệt tình, Đoàn kết