Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Phú Yên: Mặt trận các cấp tăng cường công tác giám sát

Thời gian qua hoạt động giám sát của MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả tốt. Theo đó, Mặt trận huyện Đông Hòa đã tổ chức giám sát việc thực hiện giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/phu-yen-mat-tran-cac-cap-tang-cuong-cong-tac-giam-sat-tintuc446494

Mặt trận các cấp huyện Phú Hòa giám sát 3 công trình xây dựng trên địa bàn. Mặt trận TX Sông Cầu giám sát tại bộ phận “một cửa” của thị xã và các xã Xuân Bình, Xuân Phương, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, phường Xuân Phú; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri…Qua giám sát, Đoàn đã phát hiện sai sót ở một số bộ phận “một cửa” mở sổ theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc lĩnh vực xây dựng, địa chính không đúng quy định; có 54 trường hợp cán bộ, đảng viên không dự hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp sau kỳ họp.

Minh Khang

Tìm kiếm:✨

  • Hội đồng nhân dân, Xuân cảnh, Đơn thư, TX Sông Cầu, Xuân Thịnh, Xuân Bình, Cử tri, Khiếu nại, Xuân Phú, Xuân Phương, Công dân, Năm 2019, Phú Hòa, Tố cáo, Phú Yên, Đại biểu, Kỳ họp, Hội nghị, Một cửa, Mặt trận tổ quốc việt nam