Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên đầu tư gần 800 tỷ đồng xây dựng kè biển Đà Diễn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-dau-tu-gan-800-ty-dong-xay-dung-ke-bien-da-dien

Tìm kiếm:✨

  • Đà Diễn, Phú Yên, Đầu tư, Xây dựng