Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Phú Yên bị chết

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nhieu-dien-tich-rung-phong-ho-o-phu-yen-bi-chet

Tìm kiếm:✨

  • Rừng phòng hộ, Phú Yên, Chết, Diện tích