Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Khô hạn kéo dài, hơn 10.000 hộ dân Phú Yên thiếu nước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kho-han-keo-dai-hon-10000-ho-dan-phu-yen-thieu-nuoc

Tìm kiếm:✨

  • Khô hạn, Thiếu nước, Phú Yên, Hộ dân, Kéo dài