Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Báo Tổ Quốc: Ấn tượng Phòng Trưng bày học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Di tích Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vừa diễn ra lễ khai trương Phòng Trưng bày học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/an-tuong-phong-trung-bay-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-20190828203857531.htm

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Giao thông)

Tại không gian Phòng Trưng bày, trưng bày giới thiệu 130 ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng trưng bày được chia làm 3 nội dung, gồm: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến với phòng trưng bày, khách tham quan được giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

Việc xây dựng Phòng Trưng bày học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần quan trọng vào việc cổ vũ, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Lan Anh (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Nhà thờ Bác Hồ, Sơn Định, Phòng trưng bày, Sơn Hòa, Gian phòng, Toàn quân, Làm theo, Phú Yên, Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tư tưởng, Di tích, Ảnh minh họa, Khai trương, Toàn dân, Chân thực, Trưng bày, Thế hệ trẻ, Chia làm, Sinh động