Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Báo Tổ Quốc: Phú Yên triển khai nhiều hoạt động văn hóa hướng đến các ngày lễ lớn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đang triển khai các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/phu-yen-trien-khai-nhieu-hoat-dong-van-hoa-huong-den-cac-ngay-le-lon-20190808120921062.htm

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Công an Đà Nẵng)

Các hoạt động nhằm chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); 89 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10); 55 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số (28/11); 23 năm ngày mất của Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (24/12)...

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trình UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đề án Tổ chức, quản lý hoạt động tại Núi Nhạn; kiểm tra, rà soát hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)...

Lan Anh (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Bến Vũng Rô, Núi Nhạn, Chi bộ đảng, Ngày lễ, Sở văn hóa, Phú Yên, Chuyến hàng, Nguyễn Hữu Thọ, Vũ trường, Cộng sản, Cách mạng tháng tám, Chào mừng, Karaoke, Quốc khánh, Ảnh minh họa, Di sản văn hóa, Ngày thành lập, Xã hội chủ nghĩa, Cộng hòa, Dân tộc thiểu số