Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Báo Người Lao Động : Nhanh nhưng phải bền!

Phải xác định rằng xây dựng đô thị ven biển là phù hợp với Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế biển.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/nhanh-nhung-phai-ben-20190822191636262.htm

Trong 28 tỉnh, thành ven biển thì tiềm năng phát triển đô thị ven biển của Phú Yên còn rất lớn. Phú Yên đã xác định phát triển đô thị ven biển nhanh nhưng phải bền vững, không thể xây dựng bừa bãi.

Phú Yên phải có quy hoạch cụ thể nằm trong quy hoạch kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo luật quy hoạch 2017. Để kiểm soát tốt thì phải có quy hoạch thật tốt. Sắp tới, Phú Yên sẽ làm việc với các tổ chức tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm và uy tín phối hợp với các tổ chức tư vấn của Việt Nam, để đề ra những định hướng lớn trong quy hoạch xây dựng toàn tỉnh.

Ông Phạm Đại Dương (thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, kiểm tra việc xây kè công viên biển ở TP Tuy Hòa Ảnh: Hoàng Hòa

Hiện nay, Phú Yên đang có rất nhiều quy hoạch ngành. Tuy nhiên, các quy hoạch này lại không đồng bộ với nhau. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong việc chậm triển khai các dự án đầu tư. Phú Yên sẽ xây dựng quy hoạch chung với mục tiêu phát huy được những thế mạnh của tỉnh, lợi thế đi sau phải gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, xây dựng Phú Yên thành vùng đất đáng sống. Gắn sự phát triển của Phú Yên với các xu thế phát triển kinh tế của vùng, với trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, liên kết Phú Yên với Bình Định và Khánh Hòa và trục kinh tế Đông - Tây gắn Phú Yên với Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh trở thành cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh Tây Nguyên.

Tất nhiên, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hiện nay, trung ương cũng đang khuyến cáo để phát triển đô thị ven biển phải làm được trục đường ven biển. Nhiều tỉnh cũng đang đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển. Phú Yên cũng đã làm được một số đoạn như tuyến Phước Tân - Bãi Ngà chẳng hạn. Phú Yên sẽ tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển còn lại để kết nối các khu đô thị ven biển và kết nối vùng.

Nhật Anh ghi

Tìm kiếm:✨

  • Bãi Ngà, Kinh tế biển, Phạm Đại Dương, Bền, Phước Tân, Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên, Sự phát triển, Quy hoạch ngành, TP Tuy Hòa, Ven biển, Ban chấp hành trung ương đảng, Quy hoạch, Đáng sống, Quy hoạch xây dựng, Nhật Anh, Đi sau, Bừa bãi, Tầm nhìn, Tây nguyên