Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Báo Một Thế Giới: Bộ TT-TT muốn miền Trung thành một Hub về ICT

Các tỉnh miền Trung phải dựa vào hạ tầng số, công nghệ số để giải quyết các vấn đề của mình và để phát triển; cần phải đi đầu về viễn thông - CNTT. Bộ TT-TT sẽ chỉ đạo xây dựng miền Trung thành một Hub về ICT, kết nối quốc tế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/bo-tt-tt-muon-mien-trung-thanh-mot-hub-ve-ict-119990.html

Dựa vào hạ tầng số, công nghệ số để giải quyết các vấn đề - Ảnh: Internet

Về chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; Đô thị thông minh tiến tới xã hội số; Chuyển đổi số tiến tới kinh tế số, xã hội số, theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, các tỉnh miền Trung hoàn toàn có thể đi đầu, đi trước, đi nhanh hơn về các nội dung trên. Và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đạt được kết quả tốt nhất về Đô thị thông minh.

Đặc biệt, tại Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT 2019 tổ chức tại TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Bộ trưởng Bộ TT-TT cho rằng đổi mới sáng tạo cả về công nghệ, mô hình kinh doanh, mô hình quản trị sẽ giúp miền Trung bứt phá. Thị trường 20 triệu dân của miền Trung là đủ lớn để làm cái nôi phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới. Ngoài ra, các tỉnh miền Trung cần có kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghệ. Cứ 1.000 người dân thì phải có 1 doanh nghiệp công nghệ địa phương…

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, 5 lĩnh vực CNTT và truyền thông (ICT) bao gồm, thứ nhất là Bưu chính với định hướng về hạ tầng cho thương mại điện tử. Thứ hai là Viễn thông với định hướng chuyển từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT.

Thứ ba là CNTT với định hướng Chính phủ điện tử, Đô thị thông minh, Chuyển đổi số, Kinh tế số, Xã hội số. Thứ tư là An toàn, an ninh mạng với định hướng bảo đảm an toàn cho công cuộc chuyển đổi số. Thứ năm là Công nghiệp ICT với định hướng phát triển 100.000 doanh nghiệp ICT.

“Cả năm lĩnh vực này cần phải được đầu tư trước, đi trước để thay đổi thứ hạng ICT của Việt Nam đang từ 108 lên thành top 50, top 30”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về chuyển đổi số, người đúng đầu Bộ TT-TT cho biết Digitization, Digitalization và Digital Transformation là các cấp độ số hóa. Trong đó, Digitization là số hóa văn bản để lưu trữ và xử lý; ứng dụng CNTT để hoạt động của một tổ chức được hiệu quả hơn.

Digital Transformation, hay chuyển đổi số, là quá trình chuyển đổi cơ bản các hoạt động kinh tế và xã hội sang môi trường số. Chuyển đổi số bao gồm các bước như số hóa; hình thành các mối quan hệ mới trong nền kinh tế số, xã hội số - các mối quan hệ mới trong thế giới ảo.

Theo Bộ trưởng, cách để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số là phát triển các Platform (nền tảng). Mỗi Platform phục vụ cho hàng trăm ngàn người, hàng ngàn tổ chức chuyển đổi số. Các yếu tố nền tảng của chuyển đổi số là thể chế, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, an ninh an toàn mạng, doanh nghiệp ICT và đào tạo.

Cuộc CMCN lần thứ 4 là cuộc cách mạng về công nghệ, nhất là các công nghệ số, cái quyết định không phải máy móc mà là trí tuệ con người; vì vậy, Bộ trưởng cho rằng các tỉnh miền Trung có nhân lực phù hợp để xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển, các trung tâm phát triển công nghệ 4.0.

Thu Anh

Tìm kiếm:✨

  • Bộ TT-TT, Digital Transformation, HUB, ICT, CMCN, TP.Tuy Hòa, Số hóa, Nguyễn Mạnh Hùng, Đổi số, Viễn thông, Thế giới ảo, Miền trung, Đi đầu, Chuyển đổi, Bưu chính, Phú Yên, Công nghệ thông tin, Tiến tới, Đi trước, Chính phủ điện tử