Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Báo GD&TĐ: Phú Yên lưu ý phân công giáo viên kiêm nhiệm

Lưu ý triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học mới 2019-2020, Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở thực tế nhân sự hiện có của đơn vị, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp với các bộ phận có liên quan để xem xét, thống nhất phân công viên chức kiêm nhiệm để thực hiện công việc tại các vị trí việc làm đã chấm dứt hợp đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phu-yen-luu-y-phan-cong-giao-vien-kiem-nhiem-4028465-v.html

Ảnh minh họa/internet

Việc phân công kiêm nhiệm phải đảm bảo cho viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Các bộ môn còn thiếu giáo viên phải hạn chế tối đa việc phân công kiêm nhiệm, kể cả chủ nhiệm lớp.

Đối với các trường THCS và THPT, phải rà soát báo cáo danh sách giáo viên THCS ở các bộ môn thừa giáo viên mà không phân công dạy cấp THPT được gửi về Sở tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ xem xét điều chuyển về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý để giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn. Thời gian báo cáo trước ngày 30/9/2019.

Các đơn vị rà soát, báo cáo chính xác tình hình thực tế phân công chuyên môn của CBQL, giáo viên năm học 2019 – 2020. Báo cáo nhu cầu số tiết còn thiếu phải thỉnh giảng để Sở xem xét điều động, biệt phái giáo viên. Sau ngày 28/8/2019, các bộ môn vẫn còn thiếu giáo viên giảng dạy, lãnh đạo nhà trường chủ động mời giáo viên thỉnh giảng (nếu cần thiết) và báo cáo về Sở GD&ĐT.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chuyên môn, đảm bảo mỗi tổ phải có ít nhất 5 người; các tổ có từ 8 người trở lên mới bổ nhiệm tổ phó. Trường hợp tổ ghép có dưới 8 người có thể xem xét bổ nhiệm 1 chức danh tổ phó.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc triển khai một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giáo dục công lập.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra đột xuất để đánh giá viên chức, người lao động về năng lực chuyên môn, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao... làm căn cứ đề nghị tinh giản, thay thế những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • CBQL, ĐT Phú Yên, Kiêm nhiệm, Tổ phó, Thỉnh giảng, Phú Yên, Biệt phái, Năm học mới, Sở GD, Phân công, Bộ môn, Viên chức, Trung học cơ sở, Sở nội vụ, Điều chuyển, Trực thuộc, Giáo viên, Kiện toàn, Tinh giản, Giảng dạy