Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Báo GD&TĐ: Phú Yên: Lựa chọn môn thể thao thế mạnh địa phương vào chương trình GD

Sở GD&ĐT Phú Yên hướng dẫn thực hiện môn Thể dục và hoạt động phong trào thể dục thể thao năm học 2019-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phu-yen-lua-chon-mon-the-thao-the-manh-dia-phuong-vao-chuong-trinh-gd-4030320-v.html

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu giáo án phải thể hiện rõ các thông tin: Tên bài, tiết chương trình, ngày soạn, mục tiêu, phương pháp, địa điểm phương tiện, tiến trình giảng dạy... và các bước chủ yếu trong công việc của giáo viên, học sinh ở trên lớp (giáo án là một bản thiết kế của giáo viên về bài giảng).

Khi tổ chức dạy ghép 2 tiết liền, giáo viên soạn ghép nội dung của 2 tiết nhưng không quá 4 môn (nội dung)/giáo án, kể cả nội dung chạy rèn luyện sức bền.

Khi lên lớp gặp điều kiện không thuận lợi (trời mưa, sân trơn, gió mạnh...), giáo viên có thể linh động chọn một nội dung trong giáo án giảng dạy phù hợp điều kiện cụ thể cho phép, các nội dung còn lại tổ chức bù sau đó.

Khuyến khích soạn giảng theo hướng tích hợp liên môn, lựa chọn lồng ghép một vài nội dung hoặc chủ đề liên quan của các môn như Vật lý, Sinh học, Giáo dục công dân… vào bài dạy giúp học sinh dễ hiểu và thực hiện.

Về xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học (phân phối chương trình) theo khung thời gian 37 tuần.

Căn cứ phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng điều chỉnh, hoán đổi nội dung phù hợp với điều kiện của nhà trường, đơn vị.

Có thể lựa chọn một số nội dung môn thể thao tự chọn được học sinh yêu thích, môn thế mạnh của địa phương, võ cổ truyền để thay thế một số nội dung không phù hợp.

Những trường được trang bị hồ bơi thì xây dựng kế hoạch dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước thay thế một số nội dung khác của chương trình thể dục trong một thời gian nhất định. Khuyến khích các trường chưa có hồ bơi huy động các nguồn lực phối hợp các đơn vị có hồ bơi tổ chức dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh…

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Phú Yên, Giáo án, Sở GD, Phú Yên, Soạn, Môn thể thao, Hồ bơi, Võ cổ truyền, Thể dục, Điều kiện cụ thể, Đuối, Thể dục thể thao, Giảng, Thế mạnh, Sức bền, Xây dựng kế hoạch, Linh động, Giảng dạy, Lên lớp, Bộ GD