Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Báo Cartimes: Những điều kỳ lạ ở 'xứ sở của những trái dừa'

Được coi là 'thủ phủ' của xứ dừa miền Trung, từ bao đời nay người dân thị xã sông Cầu (Phú Yên) luôn có một người bạn thân thiết mang tên: Trái dừa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Cartimes, nguồn bài: http://cartimes.vn/video/nhung-dieu-ky-la-o-xu-so-cua-nhung-trai-dua-3504.htm

Tìm kiếm:✨

  • Sông Cầu, Dừa, Xứ sở, Thủ phủ, Kỳ lạ, Phú Yên, Miền trung, Thị xã, Thân thiết, Người bạn