Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo CAĐN: Phú Yên giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Ngày 26-8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/102_211597_phu-yen-giu-vung-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi.aspx

Ngày 26-8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên.

Báo cáo tại Hội nghị của UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Phú Yên có bờ biển dài 189 km, khu vực biên giới biển rộng 3.200km2, có 4 huyện, 27 xã, phường, thị trấn giáp biển. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị khu vực biên giới biển vào cuộc. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, thu hút đông đảo quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo. Các vụ vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới đã giảm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.

Từ khi thực hiện phong trào (năm 2015) đến nay, quần chúng đã báo cáo Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng xử lý 327 vụ việc về an ninh trật tự, các Tổ sản xuất an toàn trên biển đã thông báo 127 nguồn tin, cứu hộ 25 vụ/35 tàu cá/228 người bị nạn trên biển; 1.568 hộ dân vùng biển đã ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện khai thác thủy sản; 892 chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ cam kết không khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài. Các chương trình "Xây dựng nhà đại đoàn kết", "Mái ấm người nghèo nơi biên giới", "Vì nghĩa tình biên giới biển, hải đảo", "Vì những con tàu vươn khơi", "Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân"… được duy trì, có sức lan tỏa, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, diện mạo khu vực nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biển từng bước được nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về các nội dung: Kết quả, giải pháp giám sát tàu cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền; hiệu quả công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng đối với các địa phương vùng biển; giải pháp xây dựng củng cố các tổ "Đoàn kết sản xuất trên biển", giúp đỡ nhau trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển.

Thời gian tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và an ninh trật tự biển gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực biên giới biển; huy động nhân lực, phương tiện, quần chúng cùng lực lượng vũ trang tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển; xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn ven biển thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân khu vực ven biển về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về biển đảo, hoạt động hàng hải, nghề cá.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào đã trao tặng 8.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 12 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

PHẠM CƯỜNG

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Phú Yên, Hội nghị sơ kết, Toàn dân, Phú Yên, Chủ quyền, Xung điện, Quần chúng, An ninh trật tự, Giữ vững, Tàu đánh cá, Lãnh thổ, Biên giới, Ngư dân, Đánh bắt, Vùng biển, Phong trào, Chất nổ, Đồn biên phòng, Hải sản, Người bị nạn