Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Đầu Tư: Phú Yên: Xây dựng và phát triển Sông Cầu thành đô thị du lịch - dịch vụ - biển

'Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên và Thị ủy Sông Cầu, thị xã Sông Cầu đã được công nhận là đô thị trực thuộc tỉnh trước 1 năm theo kế hoạch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/phu-yen-xay-dung-va-phat-trien-song-cau-thanh-do-thi-du-lich---dich-vu---bien-d105950.html

Ông Đặng Cao Khải, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.

Đồng thời, sau 10 năm xây dựng và phát triển kể từ khi được thành lập, Sông Cầu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; từng bước khẳng định vị trí trung tâm phía Bắc của tỉnh Phú Yên về kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch và công nghiệp; là đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh; là một trong những động lực chủ đạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của tỉnh.

Để phát triển thị xã Sông Cầu theo hướng bền vững, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, phát triển sản xuất ngư nghiệp - nông, lâm nghiệp sạch, phù hợp với tính chất đô thị, Sông Cầu sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quy hoạch và xây dựng Sông Cầu theo hướng “Đô thị du lịch - dịch vụ - biển”, sớm hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại III để phấn đấu xây dựng Sông Cầu theo định hướng trở thành thành phố vào năm 2025 và đến năm 2030, TP. Sông Cầu sẽ đạt tiêu chí của đô thị loại II trực thuộc tỉnh”.

Đặng Cao Khải (Bí thư Thị ủy Sông Cầu)

Tìm kiếm:✨

  • III, Thị ủy Sông Cầu, Thị xã, Sông Cầu, Đô thị, Tỷ trọng, Tỉnh ủy Phú Yên, Công nhận, Nghị quyết, Phát triển kinh tế, Đô thị hóa, Kết cấu hạ tầng, Tiêu chí, Cửa ngõ, Trực thuộc, Thị ủy, Từng bước, Phú Yên, Đầu mối, Ngư nghiệp