Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Phú Hòa (Phú Yên): Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Phú Hòa vừa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện, huyện đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng NTM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/phu-hoa-phu-yen-tong-ket-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc445112

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động được hơn 678 tỉ đồng để xây dựng NTM; trong đó người dân đóng góp hơn 11 tỉ đồng làm đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi. Mục tiêu đến năm 2020, UBND huyện Phú Hòa phấn đấu giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện được công nhận là huyện NTM; phấn đấu xây dựng xã Hòa Quang Bắc thành xã NTM nâng cao, 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu, từ 2-3 hộ vườn mẫu NTM.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND huyện Phú Hòa, Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Nông thôn, Phú Yên, Tổng kết, Kiểu mẫu, Làm đường, Thủy lợi, Mương, Kiên cố, Chuẩn, Năm 2016, Bê tông, Phấn đấu, Khu dân cư, Vườn, Giữ vững, Công nhận