Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Báo VOV: Phải giảm ít nhất 2.000 tàu cá đánh bắt xa bờ trong 5 năm tới

Thực hiện Luật Thủy sản 2017, 28 tỉnh, thành phố ven biển sẽ được cấp hạn ngạch khai thác thủy sản, đồng thời giảm ít nhất 2.000 tàu đánh bắt xa bờ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/phai-giam-it-nhat-2000-tau-ca-danh-bat-xa-bo-trong-5-nam-toi-928535.vov

Theo đó, hạn ngạch này được quản lý, giám sát từng năm. Sau 5 năm, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đánh giá tổng thể về số lượng tàu thuyền, sản lượng đánh bắt thực tế để có giải pháp bảo tồn và phát triển nghề cá bền vững.

Thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể ngành thủy sản giai đoạn 2025 - 2030, cả nước phải giảm số lượng tàu đánh bắt xa bờ, giới hạn trong khoảng từ 28.000-30.000 tàu cá.

Số lượng tàu đánh bắt xa bờ hiện nay quá nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng tàu cá ở 28 tỉnh, thành phố ven biển đang là 32.000 tàu, nhiều nhất là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu... Như vậy, trong 5 năm tới, cả nước sẽ phải giảm ít nhất 2.000 tàu đánh bắt xa bờ.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Ngành Thủy sản đến năm 2025-2030, khai thác vùng khơi khoảng 28.000-30.000 tàu cá. Hiện nay, chúng ta cấp theo đúng hiện trạng của 28 tỉnh đã lên đến 32.000 tàu cá. Cho nên phải theo hướng 5 năm cấp hạn ngạch/lần, sẽ có điều chỉnh giảm dần để phù hợp với trữ lượng nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam và đáp ứng với quy định của quốc tế”./.

Tìm kiếm:✨

  • Hạn ngạch, Tổng cục thủy sản, Nguyễn Quang Hùng, Tàu đánh cá, Đánh bắt, Quy hoạch tổng thể, Thủy sản, Nguồn lợi, Trữ lượng, Ven biển, Tổng cục phó, Tàu thuyền, Hải sản, Bà Rịa, Tàu