Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên đối thoại với dân về việc di dời chợ Yến

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-doi-thoai-voi-dan-ve-viec-di-doi-cho-yen

Tìm kiếm:✨

  • Chợ Yến, Phú Yên, Di dời, Đối thoại