Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên nắng hạn khiến vụ hè thu gặp khó khăn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-nang-han-khien-vu-he-thu-gap-kho-khan

Tìm kiếm:✨

  • Phú Yên, Gặp khó khăn