Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên lên phương án chống cháy rừng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-len-phuong-an-chong-chay-rung

Tìm kiếm:✨

  • Chống cháy, Phú Yên, Rừng, Phương án