Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên có 5.800 ha lúa thiếu nước do khô hạn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-co-5800-ha-lua-thieu-nuoc-do-kho-han

Tìm kiếm:✨

  • Khô hạn, Thiếu nước, Phú Yên, Lúa