Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Báo TNMT: Phú Yên: Chấm dứt việc thu hồi đất, cát dôi dư trong quá trình cải tạo đất ở xã Xuân Hòa

Ngày 13/6/2019, Báo TN&MT đăng bài 'Phú Yên: Cải tạo đất hay khai thác đất, cát trái phép' phản ánh hộ ông Nguyễn Thanh Hải lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác, mua bán cát, đất (san lấp) ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên đã chấm dứt việc thu hồi đất, cát dôi dư trong quá trình cải tạo đất và yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/hoi-am/phu-yen-cham-dut-viec-thu-hoi-dat-cat-doi-du-trong-qua-trinh-cai-tao-dat-o-xa-xuan-hoa-1271819.html

Khai thác đất, cát ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hạnh kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh của Báo TN&MT. Tại báo cáo số 399 ngày 21/6/2019 của Sở TN&MT đã khẳng định phản ánh của Báo TN&MT là có thật. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hải thực hiện việc cải tạo và thu hồi đất, cát (san lấp) dôi dư không đúng với Phương án cải tạo đất đã được UBND thị xã Sông Cầu phê duyệt. Cụ thể là bán cát ra ngoài thay vì phục vụ công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Chợ Hòa Phú.

Ngày 5/7/2019, UBND tỉnh Phú Yên có công văn số 3520 chấm dứt việc thu hồi đất, cát (san lấp) dôi dư trong quá trình cải tạo đất ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu để phục vụ công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Chợ Hòa Phú của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hải.

Xe chở cát ra ngoài khu vực đất gia đình ông Nguyễn Thanh Hải xin cải tạo

Yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc thực hiện cải tạo đất và thu hồi đất, cát của hộ ông Nguyễn Thanh Hải không đúng với phương án đã phê duyệt và chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian đến, phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh cho phép thu hồi khoáng sản dôi dư trong quá trình cải tạo đất trên địa bàn quản lý; trường hợp để xảy ra tương tự, UBND thị xã Sông Cầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Xuân Hòa kiểm tra, giám sát và yêu cầu hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hải san gạt lại mặt bằng khu vực đã cải tạo không đúng với phương án.

Mỹ Bình

Tìm kiếm:✨

  • UBND thị xã Sông Cầu, TN&MT, Xuân Hòa, Dôi dư, UBND xã Xuân Hòa, UBND tỉnh Phú Yên, Hòa Phú, Sông Cầu, Nguyễn Thanh Hải, San lấp, Phú Yên, Cơ quan chuyên môn, Đăng bài, Cải tạo, Rút kinh nghiệm