Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Báo Tiền Phong: Phú Yên phát hiện di tích Chăm Pa niên đại từ thế kỷ thứ IV

Tháp Chăm cùng hiện vật Linga bằng gạch nung và Yoni làm bằng đá niên đại từ thế kỷ thứ IV được Viện Khảo cổ Việt Nam phát hiện tại khu vực Đồng Miễu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/van-hoa/phu-yen-phat-hien-di-tich-cham-pa-nien-dai-tu-the-ky-thu-iv-1440045.tpo

Tìm kiếm:✨

  • Đồng Miễu, Viện Khảo cổ Việt Nam, Chăm Pa, Niên đại, Tháp Chăm, Di tích, Phú Yên, Hiện vật, Thế kỷ