Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Báo SGGP: Diện tích rừng bị cháy cao gấp 5,6 lần cùng kỳ năm trước

Trong kỳ thống kê tháng 7-2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 804,4 ha, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong đó, diện tích rừng bị cháy lên tới 756,8 ha, cao gấp 5,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 47,6 ha, giảm 28%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/dien-tich-rung-bi-chay-cao-gap-56-lan-cung-ky-nam-truoc-607574.html

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha

Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 386,1 ha, gấp 277 lần cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 là 1,4 ha); Hà Tĩnh 166,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Bình 85 ha, gấp 7 lần; Quảng Ngãi 54,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Nam bị cháy 32,8 ha, trong khi cùng kỳ năm trước tỉnh này không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tổng cộng, tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.409,9 ha, gấp 3,8 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 330,6 ha, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, diện tích rừng trồng tập trung cũng như số cây lâm nghiệp trồng phân tán lại giảm và sản lượng gỗ khai thác tăng. Cụ thể, diện tích rừng trồng tập trung trong tháng 7-2019 ước tính đạt 14,8 nghìn ha, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,4 triệu cây, giảm 2,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,47 triệu m3, tăng 3,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,2%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Quảng Trị, Nghệ An, Yên Bái, Phú Yên, Lâm Đồng...

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 124,8 nghìn ha, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 40,8 triệu cây, giảm 3,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,5 triệu m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 10,7 triệu ste, giảm 1,7%.

ANH PHƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • STE, Chặt phá, Phân tán, Lâm nghiệp, Cháy rừng, Sản lượng, Rừng, Cùng kỳ, Phú Yên, Cháy, Gỗ, Yên Bái, Năm 2018, Lâm Đồng, Diện tích