Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Báo Dân Sinh: Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) Phạm Văn Điển cho biết, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp Quý I/2019 tăng 4,32%; Quý II/2019 tăng khoảng 4,53%, cao hơn 0,08% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/gia-tri-xuat-khau-lam-san-6-thang-dau-nam-2019-dat-khoang-523-ty-usd-d101246.html

Về công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, cả nước đã phát hiện 5.691 vụ vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp, giảm 1.117 vụ (giảm 16%) so với 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, đã xảy ra 863 vụ phá rừng, giảm 109 vụ (giảm 11%), diện tích rừng bị phá 287 ha, giảm 34 ha (giảm 11%) so với cùng kỳ năm 2018. Đã xử lý hành chính 4.938 vụ, xử lý hình sự 126 vụ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm đã xảy ra 156 vụ cháy rừng, số vụ cháy rừng tăng 61 vụ (tăng 64%) so với cùng kỳ năm 2018, diện tích rừng bị cháy 930 ha, tăng 705 ha (hơn 4 lần cùng kỳ năm 2018). Thời kỳ cao điểm xảy ra cháy rừng từ ngày 26/6 đến ngày 01/7/2019, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó có 45 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Diện tích rừng bị thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 293 ha (có 14 vụ chưa xác định diện tích rừng bị thiệt hại).

Về phát triển rừng, cả nước đã trồng rừng trong 6 tháng đầu năm 2019 được 108.456 ha, đạt 51% kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng 1.959 ha, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2018, rừng sản xuất 106.497 ha, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong lĩnh vực khai thác lâm sản, khai thác rừng trồng tập trung toàn quốc 6 tháng đầu năm 2019 khoảng 105.000 ha, sản lượng đạt 9,7 triệu m3, tương đương 49,7% kế hoạch năm 2019, tăng 4,86% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% kế hoạch năm, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 1,25 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, cả nước đã thu được 1.208,7 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch thu năm 2019, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Quỹ Trung ương thu được 821,8 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm 2019, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2018; Quỹ tỉnh thu 386,8 tỷ đồng đạt 42% kế hoạch năm 2019, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2018.

ĐÀO THỌ

Tìm kiếm:✨

  • Cháy rừng, Phạm Văn Điển, Lâm nghiệp, Rừng, Tổng cục, Cùng kỳ, Năm 2018, Miền trung, Cháy, Tổng cục phó, Phú Yên, Diện tích, Quảng Ngãi, Thiệt hại, Cao điểm