Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên lập thêm nhiều chốt kiểm dịch đối phó với dịch tả lợn Châu Phi

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Khoa học, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-lap-them-nhieu-chot-kiem-dich-doi-pho-voi-dich-ta-lon-chau-phi

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Lợn, Châu phi, Kiểm dịch, Phú Yên, Đối phó