Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên khống chế vụ cháy rừng núi Rọ Hươu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-khong-che-vu-chay-rung-nui-ro-huou

Tìm kiếm:✨

  • Phú Yên, Khống chế, Cháy