Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên gọi vốn Nhật Bản vào 6 dự án ưu đãi đầu tư

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-goi-von-nhat-ban-vao-6-du-an-uu-dai-dau-tu

Tìm kiếm:✨

  • Ưu đãi đầu tư, Gọi vốn, Phú Yên, Nhật Bản, Dự án