Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Phú Yên cần điều tiết nước đảm bảo vụ hè thu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-yen-can-dieu-tiet-nuoc-dam-bao-vu-he-thu

Tìm kiếm:✨

  • Phú Yên, Điều tiết, Đảm bảo