Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Phú Yên: Khai thác đất trái phép tại núi Lò Kho – Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Ngày 28/4/2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài 'Phú Yên: Xin cải tạo đất để khai thác đất trái phép' phản ánh khu đất đồi tại núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa bị doanh nghiệp ngang nhiên 'xẻo thịt' khai thác, vận chuyển, mua bán đất dưới danh nghĩa cải tạo đất. UBND tỉnh Phú Yên giao trách nhiệm UBND huyện Phú Hòa, chỉ đạo UBND xã Hòa Trị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/phu-yen-khai-thac-dat-trai-phep-tai-nui-lo-kho-kiem-diem-trach-nhiem-tap-the-ca-nhan-lien-quan-1270086.html

Khu đất đồi tại núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa

Trên cơ sở đơn phản ánh của người dân về việc khai thác đất trên núi Lò Kho, thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa; UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra thông tin phản ánh.

Theo Báo cáo của Sở TN&MT Phú Yên, UBND xã Hòa Trị có cho phép ông Trần Minh Tuấn - chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Huy Minh Tuấn cải tạo lại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 1, diện tích 26.255m2 để sản xuất. Chỉ được phép cải tạo tại chỗ, san gạt đất từ chỗ cao sang chỗ thấp, không được vận chuyển đất đá ra ngoài khu vực được cải tạo, thời gian cải tạo hoàn thành trong năm 2018.

Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo đất, ông Tuấn có vận chuyển lượng đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng ra khỏi thửa đất. UBND xã Hòa Trị đã kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Tuấn với hình thức cảnh cáo. Công an huyện Phú Hòa xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh Tuấn khai thác đất trái phép số tiền 4.000.000 đồng.

Doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo thịt” khai thác, vận chuyển, mua bán đất dưới danh nghĩa cải tạo đất

UBND xã Hòa Trị cho phép ông Trần Minh Tuấn thực hiện việc cải tạo đất là chưa đúng theo mục 5, Chỉ thị số 17 ngày 16/2/2015 của UBND tỉnh Phú Yên v/v tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Việc khai thác khoáng sản không phép của ông Trần Minh Tuấn, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Huy Minh Tuấn là thực hiện chưa nghiêm văn bản số 1753 ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác quản lý cải tạo đất, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Sau khi có báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh Phú Yên giao trách nhiệm UBND huyện Phú Hòa, chỉ đạo UBND xã Hòa Trị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình tham mưu phê duyệt phương án cải tạo đất để ông Trần Minh Tuấn lợi dụng việc cải tạo đất, khai thác khoáng sản không phép chưa đúng theo Chỉ thị số 17. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 5/2019.

UBND huyện Phú Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản không phép tại khu vực núi Lò Kho nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Trường hợp để tình trạng khai thác khoáng sản không phép diễn ra, không có biện pháp ngăn chặn triệt để thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Mỹ Bình

Tìm kiếm:✨

  • UBND xã Hòa Trị, Hòa Trị, Trần Minh Tuấn, Sở TN&MT Phú Yên, Phú Hòa, Công an huyện Phú Hòa, TN&MT, Mua bán bất động sản, UBND tỉnh Phú Yên, Tuấn, Long phụng, Khoáng sản, Phú Yên, Kiểm điểm, Danh nghĩa