Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Báo Thanh Niên: Tích cực xử lý các vụ vi phạm hành lang

Phú Yên xảy ra 88 vụ sự cố hành lang an toàn lưới điện, trong đó 2 vụ do xe thi công, 40 vụ do dân chặt cây, 7 vụ do cây ngoài hành lang và 39 vụ do nguyên nhân khác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/ban-can-biet/tich-cuc-xu-ly-cac-vu-vi-pham-hanh-lang-1096588.html

Để hạn chế, PC Phú Yên in 7.000 tờ rơi, treo biển cảnh báo, tăng cường tuyên truyền. Đặc biệt, lập biên bản và chuyển địa phương xử phạt hành chính 3 vụ vi phạm xây dựng nhà, chặt cây ngã vào đường dây.

Nguồn; PC Phú Yên

Tìm kiếm:✨

  • PC Phú Yên, Lưới điện, Đường dây, Tờ rơi, Thi công, Phú Yên, Hành lang, Lập biên bản, Sự cố, Tuyên truyền, Treo, Vi phạm, Xử phạt, In, Ngã