Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo Thanh Niên: Bảo vệ hành lang an toàn

Năm 2019, tại Phú Yên có 19 vụ sự cố do người dân chặt cây ngã đổ và 224 vị trí cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, 444 vị trí nhà nằm trong hành lang an toàn (ảnh).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://thanhnien.vn/ban-can-biet/bao-ve-hanh-lang-an-toan-1092980.html

PC Phú Yên đã gửi thông báo an toàn, cải tạo nâng cấp lưới điện đưa ra khỏi hành lang; phát 7.000 tờ rơi, treo biển thông báo khi chặt cây liên hệ ngành điện để hướng dẫn và tuyên truyền nhằm phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.

Nguồn: PC Phú Yên

Tìm kiếm:✨

  • PC Phú Yên, Hành lang an toàn, Chặt cây, Lưới điện, Ngành điện, Tờ rơi, Phú Yên, Đường dây, Năm 2019, Phòng tránh, Ngã, Hành lang, Cải tạo, Treo, Sự cố