Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: Phú Yên xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Chương trình OCOP).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40422302-phu-yen-xay-dung-thuong-hieu-san-pham-chu-luc.html

Mục tiêu của đề án nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ việc đăng ký xây dựng thương hiệu đối với 24 sản phẩm chủ lực; hoàn thiện tiêu chuẩn hóa khoảng 57 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có; phát triển mới 25 sản phẩm (tăng theo các năm, tập trung vào việc chế biến sản phẩm theo chuỗi); hình thành từ ba đến bốn làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa và tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP.

Phú Yên đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn đầu, có ít nhất ba sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh, một sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia; từ 40 tổ chức kinh tế trở lên tham gia Chương trình OCOP, trong đó lựa chọn, củng cố 25 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch sinh thái nông thôn hiện có của các địa phương. Đến năm 2030, tỉnh phát triển 200 sản phẩm là lợi thế của địa phương; phát triển mới ít nhất 40 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

* Năm 2019, tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 38.000 người (trong đó liên kết với doanh nghiệp để đào tạo 1.000 lao động), nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của tỉnh lên hơn 58%. Sau đào tạo, số lao động có việc làm và tự tạo được việc làm đạt 85%. Tỉnh cũng phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nhất là công tác tuyên truyền, định hướng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức sư phạm, kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, phát triển các hình thức đào tạo phù hợp nhu cầu người học. Tỉnh còn thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động đối với 1.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Các cấp chính quyền phối hợp các ban, ngành chức năng tổ chức rà soát, thống kê nguồn lực lao động tại địa phương và triển khai giải pháp nhằm giải phóng nguồn lao động này...

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • OCOP, Phú Yên, Tiêu chuẩn hóa, Du lịch sinh thái, Nội sinh, Chủ lực, 5 sao, Sản phẩm dịch vụ, Tự tạo, Nghề nghiệp, Đề án, Trình độ chuyên môn, Bạc Liêu, Sư phạm, Cấp quốc gia