Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40401102-kiem-tra-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat.html

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, HÐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư báo cáo bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ban hành trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng; nêu rõ biện pháp khắc phục; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 30-6. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; UBND các tỉnh: Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Phước khẩn trương đôn đốc các cơ quan ban hành văn bản xử lý triệt để các văn bản đã phát hiện trái pháp luật nhưng chưa xử lý, đánh giá, kịp thời khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra; gửi kết quả xử lý đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV

Tìm kiếm:✨

  • HÐND, Quy phạm pháp luật, Hệ thống hóa, Thành phố trực thuộc, Phó thủ tướng thường trực, Trái pháp luật, Trương Hòa Bình, Bộ tư pháp, Đôn đốc, Năm 2019, Bình Phước, Thực hiện kế hoạch, Dự toán, Tư pháp, Phú Yên