Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Báo Nhân Dân: Hội nghị - hội thảo

Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Báo Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và Luật Đất đai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40532302-hoi-nghi-hoi-thao.html

Trên cơ sở báo cáo những định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật BVMT, Luật Đất đai do Bộ TN và MT trình bày, các đại biểu dự hội thảo đề nghị nội dung sửa đổi Luật BVMT cần tập trung vào một số nội dung như: Tiêu chí sàng lọc dự án; quản lý chất thải và công nghệ xử lý chất thải; quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường; nội dung, trách nhiệm và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT. Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT của Bộ trưởng TN và MT, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và UBND các cấp để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về môi trường...

Đối với Luật Đất đai, các đại biểu cũng đề nghị, tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định còn tồn tại, bất cập, hạn chế, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là các quy định liên quan cơ cấu chuyển dịch đất đai như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa các quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan...

* Tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội thảo khoa học “Phú Yên 30 năm đổi mới và phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019). Tham dự hội thảo, có đại diện các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học các tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan thành tựu cũng như những mặt còn hạn chế của tỉnh Phú Yên trong 30 năm qua; đồng thời chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu vì sự phát triển bền vững chung của tỉnh. Các nội dung trọng tâm được đề cập như giải pháp để Phú Yên phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, định hướng phát triển du lịch gắn với giữ gìn giá trị văn hóa, công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương đặt ra hai mục tiêu chính cho sự phát triển, đó là thu hút được các nguồn lực đầu tư để phát triển tỉnh bảo đảm lợi ích, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Người dân phải là trung tâm thụ hưởng các thành tựu phát triển của tỉnh...

PV

Tìm kiếm:✨

  • BVMT, Báo Đại biểu Nhân dân, Luật đất đai, Phạm Đại Dương, Sự phát triển, Phú Yên, Ý kiến quý báu, Tham vấn, Hội thảo, Xử lý chất thải, Cho thuê đất, Bảo vệ môi trường, Tái lập, Quản lý nhà nước, Thụ hưởng