Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Báo KTNT: Phú Yên chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng để phát triển

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/18-1/7/2019) diễn ra vào tối 29/2, tại Quảng trường 1/4 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/phu-yen-chu-dong-nam-bat-thoi-co-khai-thac-tiem-nang-de-phat-trien-post28825.html

Tối 29/2, tại Quảng trường 1/4 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/7/18-1/7/2019).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với hơn 400 năm hình thành và phát triển. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Phú Yên đã làm nên nhiều kỳ tích, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa được hợp nhất lấy tên là tỉnh Phú Khánh. Ngày 30/6/1989, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết chia tách và tái lập một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, tỉnh Phú Khánh được chia thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Kể từ ngày 1/7/1989, tỉnh Phú Yên được tái lập. Sự kiện này trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết: Những ngày đầu tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đứng trước bao bộn bề, khó khăn. Xuất phát điểm là một tỉnh nghèo thuần nông, nông nghiệp chiếm hơn 80% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng yếu kém, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao... Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ tỉnh thuần nông, độc canh cây lúa, đến nay, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, bình quân giai đoạn 1990-2018 đạt khoảng 9%/năm, cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; lĩnh vực nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 21,8%; đến năm 2018 thu ngân sách hơn 4.570 tỷ đồng, tăng gấp 156 lần so với năm 1990. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 39,7 triệu đồng, tăng gấp 11,6 lần so với năm đầu tái lập tỉnh...

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện và có nhiều khởi sắc; mạng lưới y tế từng bước phát triển, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có chuyển biến rõ nét. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có tiến bộ đáng kể.Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên trong 30 năm qua đã giúp bộ mặt quê hương Phú Yên nói chung và thành phố Tuy Hòa nói riêng ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề để Phú Yên tiếp tục phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

“30 năm là thời gian không dài đối với lịch sử ra đời và phát triển hơn 400 năm của vùng đất Phú Yên, nhưng đó là sự đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ và nhân dân Phú Yên. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Phú Yên nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đặt ra không ít gian nan, thách thức. Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh”, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã nỗ lực phấn đấu giành được trong 30 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không quên chỉ ra những hạn chế mà Phú Yên còn gặp phải. Đó là tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu; quy mô kinh tế nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Do đó, người đứng đầu Quốc hội đề nghị Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy độngtối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đề cao tính sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh,tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, bảo đảmthu hút đầu tư một cách có chọn lọc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tận dụng và phát huy tốt nhất những thành tựu khoa học kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Phải quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân, nhất là người dân ở những vùng còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, phát sinh trên địa bàn,không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Tiếp sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về nơi bình minh lên" xâu chuỗi lại những quãng thời gian nhiều gian khổ nhưng rất đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng dù khó khăn, gian khổ, hy sinh, vất vả nhưng quân và dân tỉnh Phú Yên vẫn một lòng đoàn kết, để chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển./.

Quốc Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Quảng trường 1/4, Tái lập, Huỳnh Tấn Việt, Phú Yên, Phú Khánh, TP Tuy Hòa, Tỉnh ủy Phú Yên, Thành tựu, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Thu nhập bình quân đầu người, Đảng bộ, Thời cơ, Thuần nông, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lễ kỷ niệm